Hores berza

Preko posredničko-promotivne HORES BERZE možemo Vam omogućiti procene sopstvenih finansijsko poslovnih boniteta, tržišnih i drugih vrednosti kapitala i imovine, tržišnog predstavljanja, zastupljenosti i pozicioniranosti, koje u celini mogu biti predstavljene na tržištu i novim investiranjima kao i daljim privatizacionim procesima.

Posebni vidovi Vašeg predstavljanja mogu biti usmereni i na Vaše buduće klijente i korisnike usluga kao poslovne ponude, predstavljanje kapaciteta kao i upoznavanje sa Vašim objektima i opremom, svim prednostima i kvalitetima koje želite predstaviti i ponuditi.

Naši konsultanti, partneri i saradnici preko svojih sopstvenih kompanija i njihovih mreža omogućavaju pouzdane veze sa klijentima iz zemlje i inostranstva čime se postiže dodatna sigurnost i pouzdanost pruženih usluga uz obezbeđivanje najboljih komunikacija.

Našom HORES BERZOM možemo pomoći i u posredovanju i definisanju Vaših potreba gradnji i adaptacija, opremanja i nabavki opreme, pribora, roba i sirovina kao i u predstavljanju proizvoda, usluga, tržišnih ponuda i programa uz kompletno predstavljanje i promovisanje.

PROJEKTI U REALIZACIJI

REKLAMNI PROSTOR

Kontakt Info

HORES, Dobrinjska 11, 11000 Beograd, Srbija
Telefon/faks: (+381) 11/2642-341 , 3612-538
Direktor: geori.genov@gmail.com
Office: office@hores.rs