Zašto postati članica HORESA

Poslovno udruženje hotelsko ugostiteljske privrede Srbije postoji skoro pola veka, čime su se stvorili uslovi da HORES postane profesionalan i uverljiv partner javnom sektoru i ostalim socijalnim partnerima u kreiranju opšteg privrednog i zakonskog okvira koji utiče na poslovanje i razvoj hotelsko ugostiteljske privrede.

Objedinjavanjem interesa, hotelijera, restoratera, hosela i ostalih smeštajnih i ugostiteljskih subjekata, obrazovnih institucuja koje školuju kadrove za hotelijerstvo, dobavljača, proizvođača opreme i ostalih zainteresovanih kroz HORES se stvara platforma za zajedničko delovanje i promovisanje interesa svih subjekata sektora u cilju oblikovanja najboljeg odgovora na izazove globalizacije i potrebe za povećanjem konkurentnosti i efikasnosti.

Iako hoteli čine tek trećinu ukupnih turističkih smještajnih kapaciteta Srbije, zbog svog uticaja na zapošljavanje, nivoa prihoda i ulaganja, hotelijerstvo predstavlja ekonomski najznačajniji deo turističke privrede.

Turizam i hotelijerstvo potencijalno su važan pokretač privrednog rasta i razvoja Srbije. Bez snažne hotelsko ugostiteljske industrije nije moguće računati ni na snažniju prisutnost Srbije na međunarodnom turističkom tržištu. Iako se turizam deklariše kao strateški privredni sektor, opšte privredno-institucionalno i pravno okruženje ne stvara osnove za profitabilno poslovanje i razvoj hotelijerstva i ugostiteljstva u Srbiji.

Dakle, opstanak sektora dodatno je ozbiljno ugrožen globalnom ekonomskom krizom koja je nastupila 2009.god a očekuje se njeno delovanje i u narednih godinu-dve. Osim strukturnih problema relativno malog udela hotela u ukupnoj turističkoj delatnosti, sektor opterećuje nivo fiskalne i parafiskalne presije koja onemogućuje poslovanje u konkurentskim uslovima na globalnom turističkom tržištu. Takođe, razvoj hotelijerstva i restoraterstva otežan je i usled brojnih prepreka u institucionalnom okruženju i nedostatku podsticajnih mera usmerenih ka razvoju.

Hotelijerstvo je stalno rastući ekonomski sektor koji sada više nego ikad zahteva profesionalnost i inovacije. Cilj naše poslovne politike biće očuvanje sadašnjosti i stvranje ambijenta za bolju budućnost u ugostiteljstvu. Osnovni zadatak HORES-a u narednom periodu biće proaktivan pristup u stvaranju što pogodnije ekonomske klime radi zaštite i promovisanja zajedničkih i strukovnih interesa svih svojih članica.

PROJEKTI U REALIZACIJI

REKLAMNI PROSTOR

Kontakt Info

HORES, Dobrinjska 11, 11000 Beograd, Srbija
Telefon/faks: (+381) 11/2642-341 , 3612-538
Direktor: geori.genov@gmail.com
Office: office@hores.rs