Vesti


Obuka za ugostiteljski kadar - Tara

Program razvoja privatnog sektora u jugozapadnoj Srbiji (PSD) je četvorogodišnji program ekonomskog razvoja koji realizuje Regionalna razvojna agencija Zlatibor iz Užica. Program finansira Švajcarska Vlada preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. PSD teži povećanju prihoda i zaposlenosti u Kolubarskom, Raškom, Moravičkom i Zlatiborskom okrugu, u sektoru ugostiteljstva i turizma. Ovaj rast postiže stimulisanjem sistemske promene koja će otkloniti prepreke koje sprečavaju ekonomski rast i razvoj u pomenutim sekotrima.

Više...

O PROGRAMU RAZVOJA PRIVATNOG SEKTORA

Program razvoja privatnog sektora u jugozapadnoj Srbiji (PSD) je četvorogodišnji program ekonomskog razvoja koji realizuje Regionalna razvojna agencija Zlatibor iz Užica. Program finansira Švajcarska Vlada preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. PSD teži povećanju prihoda i zaposlenosti u Kolubarskom, Raškom, Moravičkom i Zlatiborskom okrugu, u sektoru ugostiteljstva i turizma. Ovaj rast postiže stimulisanjem sistemske promene koja će otkloniti prepreke koje sprečavaju ekonomski rast i razvoj u pomenutim sekotrima.

TRŽIŠNA PREPREKA ZAPOŠLJAVANJU

Istraživanja tržišta rada su pokazala da je jedna od ključnih prepreka za povećanje zapošljavanja mladih u turizmu nedostatak radne snage koja poseduje znanja i veštine koje poslodavci zahtevaju. Poslodavci očekuju da novozaposleni može samostalno da obavlja predviđene radne zadatke. Međutim, zbog neadekvatnog formalnog obrazovanja koje ne posvećuje dovoljno pažnje sticanju praktičnih znanja, nezaposlena lica nisu u stanju da na ovo odgovore. Poslodavci zbog toga moraju da ulažu velike napore da radnike pripreme za samostalni rad čime gube na svojoj produktivnosti i kvalitetu usluga.

Specijalizovane obuke kao sredstvo za povećanje zapošljavanja

PU HORES je kroz ispitivanje stavova poslodavaca zaključio da bi se stanje na tržištu rada moglo popraviti ukoliko bi se nezaposlenim licima omogućila obuka zasnovana na unapređenju praktičnih znanja i veština. Ovo podrazumeva obuku u realnim radnim uslovima u funkcionalnom ugostiteljskom objektu. PU HORES je, na osnovu istraživanja potreba poslodavaca, napravio i testirao nove programe obuka za kuvare, konobare, barmene, sobarice, recepcionere, pekare i poslastičare. PU HORES organizuje buke od 2014. god i održane su na Zlatiboru, u Čačku i Kraljevu, Kopaoniku, Pirotu i Novom Sadu za ukupno 605 polaznika. Preliminarni rezultati pokazuju da se 450 mladih nezaposlenih lica starosti od 18-35 godina zaposlilo zahvaljujući kompetencijama koje su stekli na obuci.

STRUKTURA I REALIZACIJA OBUKE

Selekcija kandidata

Pozivanje kandidata da se prijave na obuku se sprovodi putem javnog poziva. Pravo konkurisanja imaju nezaposlena lica, sa akcentom na mlade i žene, bez obzira na prethodno iskustvo. Nosilac selekcije kandidata je PU Hores, Nacionalna služba za zapošljavanje i zainteresovani poslodavci. Selekcija se zasniva na proceni osobina koje su poslodavci istakli kao važne prilikom zapošljavanja kandidata. Komisija za selekciju kandidata se sastoji od psihologa PU Hores i profesionalaca iz predmetne oblasti kako bi se istovremeno procenile osobine i ispunjenost minimalnih uslova potrebnih za obavljanje traženog posla. Obuku mogu pohađati i oni polaznici koje izabere i preporuči sam poslodavac.

Izvođač obuke i predavači

Izvođač obuke je Poslovno udruženje hotelsko ugostiteljske privrede - HORES. Hores angažuje predavače koji imaju formalno obrazovanje iz predmetne oblasti, višegodišnje radno iskustva u datoj oblasti na vodećim pozicijama i iskustvo u realizaciji obuka za grupe.

Dinamika obuke

Obuka se sastoji iz teorijske i praktične nastave i prakse kod poslodavca.

Teorijska i praktična nastava se sprovodi u ugostiteljskom objektu koji ispunjava uslove za prihvat grupe polaznika i uspešnost obuke. Uslovi se odnose na opremljenost kuhinje i restoratersko-uslužnog dela koji bi morali da omoguće nesmetanu demonstraciju kuvarstva i usluživanja. Ovo podrazumeva i dostupnost uređaja, sitnog iventara i barske opreme. Hotel stavlja na raspolaganju smeštajno odelenje za sprovođenje obuke za zanimanje sobarice. Obuka za recepcionere sprovodi se u učionici i recepciji hotela. Teorijska i praktična nastava traje 138 sati, od čega 130 sati nastave i 8 sati realizacije završnog ispita. Izuzetak je obuka za kuvare koja traje 154 sata i 8 sati realizacije ispita. Izvođač obuke sklapa ugovor o saradnji sa ugostiteljskim objektom u kom se sprovodi nastava.

Teorijska i praktična nastava se sastoji iz tri bloka dnevno.

Prvi blok je teoreorijski uz pokaznu vežbu. U ovom bloku predavač demonstrira poslovne operacije i objašnjava njihovu svrhu i značaj. Drugi deo se odnosi na unapređenje kompetencija u vezi sa timskim radom. U ovom bloku polaznici se stavljaju u ulogu zaposlenih tako što polaznici za kulinarske veštine (kuvari) pripremaju obrok za sve polaznike, a polaznici za usluživanje hrane i poća (konobari) uslužuju. Ovako se demonstrira i jača timski rad koji su poslodavci istakli kao jednu od najvažnijih kompetencija. Treći blok je demonstracija stečenih znanja kada polaznici samostalno izvode poslovne operacije u realnim radnim uslovima, uz nadzor predavača.

Nakon obavljene teorijske praktične nastave, polaznici polažu prvi deo završnog ispita. Završni ispit podrazumeva test i izvođenje određene poslovne operacije uz teoretsko obrazloženje postupka. Ispit se polaže pred komisijom u sastavu od tri člana: predavač i predstavnik Akademije hores i predstavnik poslodavca.

Po uspešno obavljenom ispitu, polaznici dobijaju sertifikat o stručnom usavršavanju i broju sati provedenih na obuci.

Po završetku prvog dela obuke teorijske i praktične nastave polaznici se upućuju dvomesečnu praksu u trajanju od 360 sati. Po završetku odrađene prakse polaznici polažu završni ispit i dobijaju uverenje o stečenim kopetencijama.

Praksa se odvija kod potencijalnog poslodavca, pod uslovima i na način koji odredi poslodavac. Izvođač obuke sa poslodavcima sklapa ugovor o stručnoj praksi. Ukupan fond sati stručne prakse je 360sati, odnosno 45 radnih dana u trajanju od osam sati dnevno. Izuzetak je obuka za sobarice u okviru koje praksa traje 150 sati. Praktična nastava i praktičan rad se kombinuju tako da se prvi deo dana sprovodi teorijska nastava a dok drugi deo dana praktična nastava, Ukupno trajanje obuke je 3 sedmice za sve profile sem za sobarice za koje traje dve sedmica.

Ukupni troškovi obuke obuhvataju:

- Honorar, troškovi prevoza, smeštaja i ishrane predavača - Troškovi nabavki namirnica i pića za izvođenje obuke - Sanitarni pregled, uniforme, smeštaj i prevoz za polaznike - Troškovi prostora (zakup i režijski troškovi) za izvođenje obuke - Administrativni troškovi u organizaciji i realizaciji obuke