O Nama


Poštovane koleginice i kolege,


Poslovno udruženje hotelsko ugostiteljske privrede – HORES postoji skoro pola veka, čime su se stvorili uslovi da postane profesionalan i uverljiv partner javnom sektoru i ostalim socijalnim partnerima u kreiranju opšteg privrednog i zakonskog okvira koji utiče na poslovanje i razvoj hotelsko ugostiteljske delatnosti.

Kao Nacionalno Poslovno udruženje hotelsko ugostiteljske privrede - HORES je član Balkanske asocijacije hotelijera i restoratera - BAHA i Svetske asocijacije hotelijera i restoratera - IH&RA.


Vizija: Poslovno udruženje hotelsko ugostiteljske privrede – HORES je vodeća poslovna mreža u oblasti hotelijerstva i restoraterstva u Republici Srbiji.


Misija: Udruženje ima svrhu da bude strukovno poslovno udruženje koje objedinjuje hotelijere, restoratere, kazina, škole i fakultete koji obrazuju kadrove za hotelijerstvo, dobavljače i ostale zainteresovane subjekte, koji imaju interes za udruživanje radi promocije i razvoja ugostiteljske delatnosti, zaštite esnafa, etike i povećanja konkurentnosti članica kompanija na globalnom nivou.


Ciljevi: Osnovni cilj HORES-a u narednom periodu biće proaktivan pristup u stvaranju što pogodnije ekonomske klime radi zaštite i promovisanja zajedničkih i strukovnih interesa svojih članica.


Aktivnosti:

 • Povećanje konkurentske sposobnosti kroz stvaranje tržišno prepoznatljivog proizvoda visokog kvaliteta zasnovanog na ukupnom lancu vrednosti
 • Marketing: Istraživanje tržišta, zadovoljstva potrošača i zaposlenih
 • Zajednički nastup na sajmovima turizma u zemlji i inostranstvu
 • Izdavačka delatnost (Hotelski vodič, Vodič restorana, priručnici, uputstva...)
 • Aktivnosti na prilagođavanju obrazovnog sistema savremenim potrebama hotelijerstva i ugostiteljstva
 • Nabavka (povezivanje hotelsko ugostiteljske privrede sa dobavljačima)
 • Zastupanje svojih strukovnih interesa pred nadležnim državnim i drugim organima i organizacijama
 • U domenu poreskog sistema, zahvaljujući snažnoj inicijativi HORES-a, PDV za hotelski smeštaj zadržan je na nivou od 10%
 • Osnovana je Akademija HORES koja prema savremenim standardima vrši obuku kadrova u hotelijerstvu i restoraterstvu (kursevi i seminari različitih nivoa)
 • Obezbeđena su posebna parking mesta hotelskim vozilima na aerodromu Nikola Tesla i Car Konstantin
 • Smanjene komunalne takse za parking mesta ispred hotelskih objekata u Beogradu.

U narednom periodu zalagaćemo se za:

 • Smanjenje poreza na imovinu
 • Smanjenje PDV-a na usluge ishrane sa 20% na 10%
 • Smanjenje komunalnih taksi (parkinzi, terase...)
 • Izmenu Zakona o autorskim i drugim srodnim pravima
 • Inicijative za prilagođavanje zakonske regulative u oblasti ugostiteljstva i turizma za povoljniji ambijent poslovanja svojih članica
 • I druga pitanja važna za poslovanje svojih članica

Pored navedenih i nesporno najznačajnijih pitanja koje možemo samo ujedinjeni da ostvarimo na svim nivoima, HORES svojim članicama omogućava:

 • Pravo da učestvuju u radu organa i tela HORES-a
 • Pojedinačne i zajedničke inicijative članica iz oblasti zakonske regulative i drugih pitanja udruženje prosleđuje nadležnim organima
 • Predstavljanje u "HORES Hotel Guide" i „HORES Restaurant Guide“
 • WEB adresa na sajtu udruženja
 • Posebne uslove za obuku na Akademiji HORES
 • Učešće u projektima istraživanja zadovoljstva potrošača i zaposlenih
 • Pravne i ekonomske savete
 • Pomoć pri apliciranju za projekte kod pristupnih fondova EU

Sa povećanjem broja članica, dobićemo veću reprezentativnost udruženja prema državnim organima i ostalim socijalnim partnerima u kreiranju opšteg privrednog i zakonskog okvira koji utiče na poslovanje i razvoj hotelsko ugostiteljske privrede.

Pozivamo vas da se učlanite u HORES i date svoj doprinos ostvarivanju zajedničkih ciljeva naše delatnosti.

Poslovno udruženje hotelijera i restorana Srbije - HORES