Pristupnica


Poslovno udruženje hotelijera i restorana Srbije - HORES
Adresa: Dobrinjska 11, 11000 Beograd , Srbija
Telefon/faks: (+381) 11-2642-341 , 3612-538
E-mail: hores@eunet.rs
Direktor: direktor@hores.rs, geori.genov@gmail.com

Pristupnica za članstvo u PU Hores

Pristupnica za članstvo u PU Hores