30/05/2023

Miltex

Ulica Grobljanska 128, Loznica
Tel:   +381 15 872 384
www.miltex.org

Kompanija je osnovana 1987. god. kao mala zanatska radnja sa 4 zapolslena radnika da bi danas brojila 56. MILTEX je porodična firma u kojoj se tradicija neguje i gaji kao osnov za stabilnu i kvalitetnu proizvodnju.

MILTEX CONCEPT
Jednostrani frotir za posteljnu i program ogrtača. Dvostrani frotir za prekrivače, bade mantile, ogrtače kao i program peškira – ručnika za hotele. Tkački razboji (SUPER-TERRY) dvostrani frotir za peškire i prekrivače …e zime smo kompletno opremili sa posteljinom, peškirima ,zavesama, prekrivačima, jastucima, stoljnjacima,

MILTEX DIGITALNA ŠTAMPA NA TEKSTIL
Mašina za štampu na tekstilu najnovije tehnologije u visokoj rezoluciji.
Štampa na T-shirt majicama, , košuljama, jastučnicama, stoljnacima, salvetama, peškirima ….
Početkom 2023. smo kompletno opremili sa posteljinom, peškirima ,zavesama, prekrivačima, jastucima, stoljnjacima,bade-mantilima kao i uniformom za kuvare i konobare u nekoliko prestižnih hotela.