BEZBEDNOST HRANE

Obuka kadrova u oblasti bezbednosti hrane u hotelima i restoranima Srbije

Projekat saradnje za ekonomski razvoj je višegodišnji projekat koji je finansirala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) namanjen poboljšanju poslovnog okruženja. Projekat se fokusirao na unapređenje regulatornog okvira u kome posluju privredni subjekti i unapređenje dostupnosti izvora finasiranja za privredne subjekte. Jedan od ključnih elementa tog pristupa jeste pružanje pomoći privrednim subjektima da razumeju i primene propise putem izrade vodiča za primenu propisa, putem sprovođenja informativnih i edukativnih aktivnosti i uvođenjem metoda samoprovere usklađenosti poslovanja sa propisima od strane privrednih subjekata.

Prepoznajući ugostiteljsku industriju i turizam kao konkurentne sektore privrede, projekat se posebno posvetio bezbednosti hrane i zdravstvenoj ispravnosti hrane. Izrađena je priprema za štampu vodiča za bezbednost hrane u ugostiteljstvu, kao i tradicionalnoj prodaji hrane preko interneta, te sproveden prvi ciklus obuke namenjene privredi.

Na poslu sprovođenja obuke USAID je uradio pripremu za štampu vodiča (materijala) namenjenih ugostiteljima, a HORES će u 2023. godini izdati ovaj vodič u štampanom izdanju.

Tokom 2021. godine, zajedno sa ekspertima iz bezbednosti hrane i Upravom za veterinu i HORES održane su prve tri radionice za bezbednost hrane u ugostiteljskim objektima za oko 200 polaznika u online formatu i uživo. Projekat je tako postavio osnove za dalji rad na jačanju standarda bezbednosti hrane i jačanja konkurentnosti ugostiteljske privrede na tim osnovama. Posebnu pažnju na higijenu hrane i bezbednost hrane donela i globalna pandemija, većom zabrinutošću nad higijenom prostora, radnika i hrane. Da bi se puni potencijal, koji ima turistički i ugostiteljski sektor, kao njegov deo ispunili, edukativni rad u oblasti bezbednosti hrane neophodno je ne samo proširiti na celu zemlju, nego i dopunjavati kasnije temama kvaliteta hrane, obeležavanja alergena i drugo.

USAID i HORES su dogovorili da HORES nastavi dalju realizaciju ovog projekta, na teritoriji Srbije, u cilju unapređenja bezbednosti hrane, u ugostiteljskim objektima, organizujući radionice najpre u svim prioritetnim turističkim destinacijama. Planiramo da, u ovoj godini, organizujemo obuke za menadžere restorana, i šefove kuhinja.
Planirano je da, u 2023. godini organizujemo 10 radionica, a da po svakom radionici bude 20-25 polaznika. HORES planira štampanje vodiča u tiražu od 500-1000 primeraka, kao i 2000 flajera o alergenima, koji će ugostitelji koristiti u svojim ugostiteljskim objektima, radi bolje informisanosti zaposlenih u kuhinji.

Beograd, 10. 04. 2023. godine

Najnovije na sajtu

Izaberite hotel po regiji

Socijalne mreže

Hotelski vodič