Čisto & sigurno / Clean & Safe

U vezi sa aktuelnom krizom COVID–19, HORES, po ugledu na nacionalne evropske asocijacije članice HOTREC-a, među prvima u Evropi kreirao je pečat „Čisto & sigurno“ / „Clean & Safe“. Ideja je da se stvori prepoznatljiva oznaka za hotelske objekte, po kojoj bi potencijalni gosti znali da je taj objekat ili sadržaj adekvatno pripremljen za suzbijane virusa.

U vezi sa aktuelnom krizom COVID–19, HORES, po ugledu na nacionalne evropske asocijacije članice HOTREC-a, među prvima u Evropi kreirao je pečat „Čisto & sigurno“ / „Clean & Safe“. Ideja je da se stvori prepoznatljiva oznaka za hotelske objekte, po kojoj bi potencijalni gosti znali da je taj objekat ili sadržaj adekvatno pripremljen za suzbijane virusa.

HORES-ov program sertifikovanja hotelskih i drugih ugostiteljskih objekata definiše i savetuje obiman niz mera koje treba preduzeti u vezi sa smeštajem domaćih i stranih gostiju. „Clean & Safe“ („Čisto i sigurno“) upotpunjen „priručnikom dobre prakse“ kreiran je uz institucionalnu podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije Republike Srbije, i Nacionalne Turističke organizacije Srbije. Takođe, za izradu našeg protokola, koristili smo protokol Svetskog saveta za putovanje i turizam (World Travel and Tourism Council), koje nam je odoborio korišćenje njihovog zvaničnog logoa namenjenom ovom projetku. Društveno odgovorna kompanija „Coca cola“ partner je HORES-a u sprovođenju ovog projekta.

Ovim projektom naš cilj nije bio da izmislimo nove zdravstvene mere ili da propisujemo nove standarde za sektor hotelijerstva i restoraterstva, već želimo da osiguramo usklađivanje sa Svetskom zdravstvenom organizacijom i Institutom ,,dr Milan Jovanović Batut“. Smatramo da koherencijom naših napora u zagovaranju, kroz koordinirani, kolaborativni i transparentni pristup, obnovimo poverenje i pouzdanje u naše buduće goste.

Uvođenjem jedinstvenog prepoznatljivog sertifikata (pečata), koji bi bio vidljiv u ponudama, domaći i strani turisti bi mogli da, sa poverenjem, rezervišu putovanja za sebe i porodice, da je ovo sigurna zona i da mogu da imaju miran odmor.

Pečatom će se omogućiti hotelskim i restoranskim preduzećima, da imaju alat koji će ih sertifikovati kao sigurne objekte za obavljanje turističkih aktivnosti, garantujući poverenje turistima na destinaciji.

Protokolom se osigurava potrebna higijena i zdravstvena zaštita gostiju i zaposlenih u hotelima i restoranima, čime se izbegavaju rizici od zaraze, osiguravaju se pravila za sigurno obavljanje hotelsko-ugostiteljske delatnosti.

Nacionalna turistička organizacija Srbije (TOS) promovisaće Srbiju u zemlji i u svetu kao bezbedno odredište uz mere koje sprečavaju širenje virusa.

Obaveza i odgovornost vlasnika ugostiteljskih objekata je da mere kontinuirano prilagođavaju preporukama i zahtevima Vlade Republike Srbije, Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ i lokalnih samouprava. Ovo su živi dokumenti, koje stalno moraju da se ažuriraju kako budemo dobijali nove preporuke o COVID-19.

Pregledom naših smeštajnih i ugostiteljskih objekata prema međunarodnim standardima u okviru zasebnih kriterijuma, HORES će izdavati sertifikate o sigurnom turizmu, pripremaće izveštaje o sprovođenju higijenskih i zdravstvenih mera, a redovno će slati revozore u objekte podnosioca zahteva da provere da li se usluga pruža u skladu sa kriterijumima.

Objekti koji dobiju sertifikat biće objavljeni i na veb stranici www.hores.rs, kao i na veb stranici www.cisoisigurno.rs

Pečat o sigurnom turizmu biće postavljen na vidljivim tačkama objekata koji primaju sertifikat. Takođe, kao alat za promociju, objekti će koristiti na svojim veb stranicama i društvenim mrežama. Na ovaj način ceo proces će dobiti transparentnost.

Najnovije na sajtu

Izaberite hotel po regiji

Socijalne mreže

Hotelski vodič