POSTANITE ČLANICA HORES-a

Poštovane kolege, samo zajedno možemo da ostvarimo ciljeve od zajedničkog interesa za ugostiteljsku delatnost. Zato Vam, u prilogu, šaljemo pristupnicu za članstvo u HORES.

Kliknite ovde

 

Poštovane kolege,

želimo da vas ohrabrimo da postane članica HORES-a, i budete deo krovne organizacije ugostiteljske delatnosti, kako bismo zajedno dali doprinos u ostvarivanju zajedničkih ciljeva na dobrobit svih članica i partnera, čiji je interes bolja promocija i razvoj, zaštita esnafa, etike i povećanja konkurentnosti. HORES je prošle godine, proslavio 90 godina, a od 2019. godine, član je Evropskog udruženja hotela, restorana i kafića – HOTREK (HOTREC).

Danas članstvo HORES-a broji više od 160 hotela I 200 restorana, kao I 12 dobavljača, obrazovne institucije, kao što su fakulteti za turistički i hotelijerski menadžment, akamedije strukovnih studija za turizam i ugostiteljstvo, i srednjoškolske ustanove koje obrazuju kadrove za potrebe turizma i ugostiteljstva. S povećanjem broja članica, HORES dobija sve veću reprezentativnost prema državnim organima i ostalim socijalnim partnerima.

Misija HORES-a je stvaranje poslovne politike, poslovnog ambijenta i zakonskog okvira, koji će omogućiti brži razvoj ugostiteljske privrede. Svoje aktivnosti usmeravamo na koordinaciju sa nadležnim ministarstvom i Turističkom organizacijom Srbije, prateći zakonsku regulativu (Zakon o ugostiteljstvu, Zakon o bezbednosti hrane, Zakon o angažovanju sezonske radne snage u ugostiteljstvu, Zakon o autorskim i srodnim pravima, Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o zaštiti od požara…), pravovremeno upućujući inicijative, kao što su smanjenje pdv-a na hranu sa 20 na 10%, smanjenja poreza na imovinu, smanjenje doprinosa za početnike u ugostiteljstvu, inicijativa za reševanje pitanja poreskog tretmana neoporezivanja napojnica u hotelijerstvu i restoraterstvu bezgotovinskim plaćanjem, i mnoge druge.

Članstvom u HORES-u Vi i Vaša kompanija imate brojne prednosti. Nastojimo da kontinuirano unapređujemo naš portolio usluga, i da ga usklađujemo sa našim potrebama, kao i da pomognemo svakoj pojedinačnoj članici.

Iskoristite prednosti članstva u HORES-u:
⦁ redovne informacije za članice putem newsletter-a;
⦁ redovni sastanci članica o aktuelnim temama za našu delatnost;
⦁ rad savetodavnih odbora o pitanjima vezanim za prodaju i marketing i ljudske resurse;
⦁ mogućnost pristupa povoljnim korporativnim ugovorima sa brojnim partnerima;
⦁ članstvo u mreži koja je veza sa Vladom, drugim profesionalnim turističkim udruženjima;
⦁ praćenje naše industrije, i zalaganje za zaštitu interesa kod donosioca odluka;
⦁ promocija hotela i restorana na web sajtu HORES-a, u okviru kampanje „rezerviši direktno“;
⦁ hotelski vodič HORES Hotel Guide i HORES Restaurant Guide;
⦁ brza usluga i individualni saveti (pravni i opetarivni);
⦁ provera kvaliteta putem „tajnog gosta“, na osnovu ovlašćenja nadležnog Ministarstva;
⦁ kontinuirano obrazovanje i usavršavanje ugostiteljskih radnika u HORES akademiji;
⦁ istraživanje zadovoljstva stranih gostiju za potrebe naše delatnosti, i
⦁ i sva druga pitanja od insteresa za našu delatnost.

Poštovane kolege, samo zajedno možemo da ostvarimo ciljeve od zajedničkog interesa za ugostiteljsku delatnost. Zato Vam, u prilogu, šaljemo pristupnicu za članstvo u HORES.

Kliknite ovde

Direktor
Dr Georgi Genov, s.r.

Najnovije na sajtu

Izaberite hotel po regiji

Socijalne mreže

Hotelski vodič