Kadrovi u ugostiteljstvu

Obezbeđivanje kvalifikovanih radnika

– Obuka osigurava budućnost
– Aktivirajte potencijal zarade
– Oblikovanje imigracijske politike u skladu sa potrebama

Šta je bilo?
Ugostiteljskim kompanijama postaje sve teže da nađu odgovarajuće kvalifikovane radnike. Ovo se posebno odnosi na odeljenje kuhinje, restorana i smeštaja. Takođe, odnosi se i na visokokvalifikovane pozicije u sektoru usluga i menadžmenta.

Dobra potrošačka klima u Srbiji osigurava povećanje prodaje usluga u ugostiteljstvu. Potreba za zaposlenima stalno raste. Drugi razlog za ovaj razvoj su demografske promene. Broj onih koji su napustili ugostiteljstvo i prešli u druge, atraktivne, delatnosti, kao i oni koji su otišli u zapadno-evrospke zemlje, došlo je do naglog pada broja zaposlenih, poslednjih nekoliko godina, što ima uticaj na tržište rada. Osim toga, opada interesovanje mladih za dualno stručno osposobljavanje u oblasti ugostiteljstva.
Prema istraživanjima, potencijalna radna snaga će nastaviti da opada na srednji i dugi rok. Dugotrajno smanjenje ponude radne snage usloviće sve većom potrebom za kvalifikovanim radnicima.
Za izuzetno intenzivnu ugostiteljsku industriju, najvažniji je budući zadatak je obezbeđivanje kvalifikovanih radnika.

Šta tražimo i zašto?
Obezbeđivanje kvalifikovanih radnika i radnika ima mnogo aspekata kroz obrazovnu politiku, politiku delatnosti, politiku kolektivnog pregovaranja i preduzetništvo.

Obrazovanje je prioritet
Sama industrija ima važan ključ protiv nedostatka kvalifikovanih radnika. Pozivaju se kompanije da ulože napore da obezbede kvalitetnu obuku za novozaposlene. Važno je osnažiti mlade ljude i obučiti ih za rad u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, ponuditi im atraktivne stimulacije za svoj odgovoran rad, i tako ih zadržati u industriji.
Preduzetnici su veoma raspoloženi kada se radi o iskazivanju zahvalnosti svojim zaposlenima. Dodatni podsticaji se, takođe, mogu sprovoditi kroz politiku kompanije.

Aktivirajte dodatni potencijal za zapošljavanje

U ugostiteljskoj industriji već danas dominiraju žene. Skoro 60 odsto zaposlenih su žene. Ovde je važno preduzeti odgovarajuće mere kako bi se osiguralo da žene koje žele da rade to mogu.
Sa sve većim nedostatkom kvalifikovanih radnika potrebno je tražiti mogućnost za zapošljavanje svih kategorija ljudi, pa i onih koji su sa posebnim potrebama, a mogu da odgovore određenim poslovima. Dugotrajno nezaposlene takođe treba više aktivirati. Treba organizovati prekvalifikaciju za sve one koji su zainteresovani za rad u hotelsoj industriji.

Oblikovanje imigracijske politike u skladu sa potrebama

Hoteli i restorani zahtevaju izvršioce za određene pozicije iz inostranstva: kuvar, konobar, sobrica, higijeničar, kao i druge sezonske radnike. HORES je posvećen usklađivanju imigracije sa tržištem rada. Mogućnosti zapošljavanja stručno kvalifikovanih stručnjaka iz inostranstva moraju se pojednostaviti i bolje primeniti.

Zaključak
Industrija ugostiteljstva zavisi od odgovarajuće kvalifikovanih stručnjaka i radnika. Oni određuju efikasnost i kvalitet usluga u industriji, kao i stabilnost sistema socijalne sigurnosti. Industrija preuzima ovaj zadatak sa velikom posvećenošću. Nadležni su pozvani da obezbede prave okvirne uslove ovde.

Najnovije na sajtu

Izaberite hotel po regiji

Socijalne mreže

Hotelski vodič