ENERGETSKA EFIKASNOST

HORES – Energetska kampanja podržava hotelske kompanije u uštedi energije

Posebno u ovim složenim vremenima, tema energetike je trenutno od posebnog značaja. Troškovi energije
u hotelskoj i ugostiteljskoj industriji sada čine i do deset odsto godišnjih troškova  – i trend je da će biti u porastu. U tom kontekstu Poslovno udruženje HORES, pokrenuće u ovoj godini energetsku kampanju.

Kampanjom želimo da  pomognemo hotelijerima i restoraterima da na održiv i efikasan način smanje potrošnju
energije.
Ugostiteljstvo će stoga biti prvi uslužni sektor u Srbiji koji  će dati aktivan doprinos zaštiti klime.

Želimo da ovaj web sajt: www.hores.rs bude fokus kampanje i služi kao informativna platforma. Naše članice moći će da dobiju pomoć i predloge o svim aspektima uštede energije.
Planiramo  da izradimo, u saradnji sa nadležnim ministarstvima i ekspertima, efikasne mere uštede s brojnim preporukama za akciju, koje će dati energetska kampanja u ugostiteljstvu, a koje je moguće brzo i ekonomično sprovesti.

Do 10% ukupnih troškova energije već se može uštedeti malim reorganizacijama u svakodnevnom radu.
Još 10% troškova energije može se čak i smanjiti, uz minimalne tehničke mere.
Mnoge mere su možda poznate, ali sada je vredno ponovo postati svestan potencijalnih ušteda.