Istraživanje zadovoljstva gostiju u odabranim  turističkim destinacijama Srbije

HORES planira da realizuje istraživanja zadovoljstva gostiju prvi put posle početka pandemije virusa korona od 2020. godine. Takođe, HORES planira da uradi komparativnu analizu zadovoljstva gostiju između 2019 i 2023. godine.

HORES je, na skupštini 2018. godine, formirao Centar za istraživanje turizma i hotelijerstva (CIHIT), čiji je cilj da, kroz raznovrsna istraživanja zadovoljstva potrošača u turizmu i hotelijerstvu, dođe do rezultata, odnosno analiza i sugestija koji doprinose povećanju kvaliteta usluga. Analizom stavova gostiju značajno se unapređuje sagledavanje pojava na turističkim destinacijama i hotelskoj i restoraterskoj industriji Srbije.

U 2016, 2017, 2018, 2019, 2022. godini HORES je realizovao istraživanje zadovljstva gostiju destinacijom na kojoj borave, kao i smeštajem. Rukovodioci hotela i turističkih destinacija prepoznali su značaj rezultata istraživanja koji može da im pomogne u poboljšanju kvaliteta pružanja svojih usluga. Iz prethodnih istraživanja pokazalo se da je, za unapređenje zadovoljstva gostiju, u destinaciji i u smeštaju, neophodno vršiti kontinuirana istraživanja kako bi svi relevantni faktori koji odlučuju u turizmu imali pravovremene i precizne podatke o zadovljstvu gostiju.

Planirane destinacija istraživanja: glavne turističke destinacije: Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Krajevo Kopaonik, Zlatibor, Divčibare, Vrnjačka Banja, Soko Banja, Prolom, Kuršumlijska i Lukovska banja. Topola, Palić…

Mesto anketiranja: hotel, privatni smeštaj, info centri turističkih organizacija, autobus za panoramsko razgledanje destinacije, turistička atrakcija, restorani, aerodromi u Beogradu i
Nišu…

Predmet i cilj projekta: Cilj projekta je da pruži egzaktne podatke o zadovoljstvu gostiju na našim prostorima putem anketiranja gostiju u odabranim hotelima različite kategorije, i ostalim  smeštajnim kapacitetima na različitim destinacijama u Srbiji. Dobijeni rezultati u znatnoj meri pomogli bi turističkim menadžerima da dobiju pravu sliku zadovoljstva gosta te da, na osnovu tih podataka, unaprede satisfakciju potrošača u svom delokrugu. U tu svrhu potrebno je osavremeniti softver koji bi omogućio menadžmentu destinacije i smeštajnim objektima, koji učestvuju u istraživanju, da, u kratkom vremenskom periodu, dobijaju relevantne informacije o zadovoljstvu gostiju i, po potrebi, koriguju pružanje usluga sa ciljem povećanja satisfakcije gosta. Rezultat istraživanja omogućiće da dođe do povećanje rejtinga, interesovanja, pa i uvećanja broja gostiju kako u objektima koji učestvuju u projektu i destinacijama na kojima se nalaze, tako i Srbije kao destinacije. Ovaj projekat bi pokazao relevantnim institucijama u Srbiji, značaj kontinuiranog praćenja zadovoljstva potrošača u turizmu i dao podsticaj za njegovu primenu. Analiza četvorogodiših rezultata ovog projekta može da pruži pravce delovanja u cilju unapređenja turizma u Srbiji

Metoda prikupljanja podataka: Istraživanje zadovoljstva gostiju vršiće se putem ankete koja sadrži iskaze vezane za zadovoljstvo gosta u turističkoj destinaciji i smeštajnom objektu.
Demografska pitanja odnose se na pol, godište, status, zemlju stanovanja. Ankete popunjavaju gosti smeštajnih objekata, koji pored usluge smeštaja, koriste najmanje još jednu
uslugu van hotela, svojevoljno i samostalno. Ankete bi bile pisane dvojezično, na srpsko-engleskom, srpsko-kineskom, srpsko-turskom, srpsko-nemačkom i srpsko-ruskom jeziku. Na
srpskom jeziku, latinično, kako bi se obuhvatili i gosti iz okruženja (pre svega Crne Gore, BiH, Hrvatske, Makedonije). Predviđeno je da se angažuju lica koja bi animirala goste da
popunjavaju upitnike. Sve ankete su anonimne i ni na koji način ne mogu da povrede privatnost gosta koji popunjava anketu.

Obrada podataka: podaci će biti obrađivani naučno priznatim metodama koje se danas koriste u statističkoj analizi. Program za statističku obradu može biti bilo koji priznati softverski paket za statističku obradu podataka

Izveštaji: Izveštaji se rade za svaku destinaciju posebno. Mogu biti dostavljeni u elektronskoj ili štampanoj formi, isključivo kao zbirni.
Smatramo da bi ovakvo istraživanje, koje bi povezalo ocenu zadovoljstva gostiju pre početka pandemija, kao i posle početka pandemije, značajno pomoglo menadžerima hotelskih
objekata i menadžmentu turističkih destinacija da unaprede kvalitet turističkog proizvoda.

Najnovije na sajtu

Izaberite hotel po regiji

Socijalne mreže