Pouzdani partneri

DOBAVLJAČI

Ojačati strateška partnerstva dobavljača i hotelijera

Strateški cilj HORES-a je da blisko sarađuje sa partnerskim organizacijama iz privatnog sektora i sektora obrazovanja.

Cilj je da povežemo sve učesnike u lancu vrednosti hotelske industrije Srbije.

Konsalting

Oprema i inventar

Hrana i piće

Tekstil

Održavanje higijene