IMPRESUM

IMPRESUM
Sve informacije na veb sajtu:
Copyright © 2023 HORES. Sva prava zadržava

HORES dozvoljava da se konsultujete, kopirate i štampate sadržaj ovog sajta. Informacije sadržane na sajtu su za ličnu upotrebu. Svaka upotreba u komercijalne svrhe i bilo kakvo širenje nisu dozvoljeni. Svi logotipi i zaštitni znakovi koji se nalaze na sajtu su vlasništvo HORES-a ili trećih strana (hotela, restorana, i drugih pravnih lica).

Uslovi korišćenja:
HORES preduzima sve mere da obezbedi autentičnost informacija sadržanih na sajtu, ali ne može da se obaveže da potvrdi ili opovrgne (takođe face-to-face trećih strana) tačnost, pouzdanost ili potpunost.

HORES zadržava pravo da dopuni, izmeni ili izbriše sadržaj u bilo kom trenutku, bez prethodnog upozorenja.

HORES odbacuje svaku odgovornost za direktnu ili indirektnu štetu, u slučaju gubitka dobiti, prekida usluga ili gubitka programa ili podataka, do kojih može doći prilikom korišćenja njegovog sajta.

HORES takođe odbija svaku odgovornost za sadržaj ili rad, vezu ka sajtovima trećih strana koje se pojavljuju na njihovom sajtu.
Fotografije na veb sajtu su ustupljene HORES-u iz arhive Turističke organizacije Srbije, Turističke organizacije Beograda, kao i od hotela i restorana, i drugih pravnih lica.
HORES poziva sve one koji smatraju da je neka od fotografija zaštićena autorskim pravima, da nas o tome obaveste, kako bismo mogli da je blagovremeno uklonimo.