31/07/2023

Potrebno je izgraditi nove hotele za Expo 2027

Srbija će biti domaćin specijalizovane izložbe Expo 2027. koja će se održati u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, sa temom “Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve”/”Play for Humanity – Sport and Music for All”.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 će biti održana pored Nacionalnog stadiona u Surčinu, gde će biti izgrađena i sva potrebna infrastruktura za Expo, poput paviljona za zemlje učesnice i smeštajnih kapaciteta za učesnike. Po završetku izložbe ostaje mogućnost transformacije tog prostora, pa bi deo kompleksa namenjen smeštaju učesnika mogao da se upotrebi za rešenje stambenog pitanja određenih kategorija građana.

Beograd trenutno ima 119 kategorisanih hotela sa 7.646 smeštajnih jedinica u sobama ili apartmanima. Sa 10.581 krevetom i oko 14.000 ležajeva u nekategorisanom privatnom smeštaju, prestonica nije u stanju da primi najavljenih tri miliona posetilaca tokom ovog prestižnog događaja. Zato je najavljena izgradnja novih hotela.

Predsednik Vučić je nakon dobijanja kandidature za Expo 2027 izjavio da će se graditi sajamski prostori koji će biti u prva dva sajamska prostora u Evropi, kao i do 130 novih hotela.

Ukupan procenjeni ekonomski efekat Expo 2027 je 1,1 milijardu evra (procenjen direktan ekonomski efekat 600 miliona evra i procenjen indirektan ekonomski efekat 500 miliona evra. Procenjena neto dobit je 9,82 miliona evra).

Naslovna fotografija: Expo 2027