02/10/2023

Država prodaje Hotel Slavija u Beogradu, početna cena 24,9 mil EUR

Ministarstvo privrede raspisalo je poziv za prodaju hotela Slavija u Beogradu javnim prikupljanjem ponuda sa javnim nadmetanjem, po početnoj ceni, koja je jednaka procenjenoj vrednosti kapitala od 24,9 mil EUR. Predmet prodaje je udeo u vlasništvu Republike Srbije, što predstavlja 100% ukupnog kapitala subjekta privatizacije, stoji u pozivu.

Prodajna dokumentacija će biti dostupna od 4. oktobra, a naknada za njen otkup iznosi 150.000 RSD.

Pravo na učešće imaju domaće ili strano pravno ili fizičko lice.

Pravo na učešće imaju privredna društva koja su samostalno ostvarila poslovni prihod u 2022. godini u iznosu od najmanje 50 mil EUR i koja su samostalno ostvarila poslovni i neto dobitak u 2022. godini.

Kada je reč o investicionim fondovima, ukoliko žele da učestvuju, za njih je uslov da moraju da imaju ukupnu aktivu u vrednosti od najmanje 250 mil EUR u 2022. godini, dok fizičko lice mora da poseduje novčana sredstva u iznosu od najmanje 25 mil EUR.

Pravo na učešće u postupku ima i konzorcijum pravnih odnosno fizičkih lica.

Izvor: ekapija

Najnovije na sajtu

Izaberite hotel po regiji

Socijalne mreže