18/04/2024

Na 53. Skupštini HORES-a predstavljene inicijative i najavljeni novi projekti

U hotelu „Hyatt Regency Belgrade“, u četvrtak, 4. aprila 2024. godine, održana je skupština Poslovnog udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede HORES, koja je okupila hotelijere, restoratere, predstavnike nadležnog Ministarstva za turizam i omladinu, pokrajinskog Sekretarijata za privredu i turizam, Turističke organizacije Srbije, Privredne komore Srbije, lokalnih turističkih organizacija, YUTA, dobavljače, profesore i studente fakulteta i visokih škola za turizam i hotelijerstvo.

Skupština HORES-a je izabrala novi upravni i nadzorni odbor HORES-a.

Skupština HORES usvojila je sledeće inicijative:

Inicijativa da se od ukupnog deviznog priliva od turizma Srbije 1,5 % izdvaja za promociju turizma

Srbija sve više postaje poželjna destinacija za strane turiste  za putovanja i impresionira obiljem turističkih mogućnosti. Mi hotelijeri i restorateri rado dočekujemo goste iz celog sveta kao i iz naše zemlje. Zato što smo strastveni domaćini – i želimo da budemo domaćini za sve.

Po izveštaju evropske komisije za turizam Srbija je na pretposlednjem mestu po izdvajanja budžeta za promociju turizma.

Inicijativa za izmenu kalendara zimskog školskog raspusta za osnovne i srednje škole u Srbiji

Cilj inicijative je izmena trenutno važećeg koncepta Кalendara obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji, prevashodno kroz diskretnu reorganizaciju toka i trajanja prvog polugodišta, uvođenjem u Кalendar obrazovno-vaspitnog rada u školama novogodišnjeg raspusta, koji bi spojio novogodišnje i božićne praznike, i pomeranjem zimskog raspusta na početak februara.

Tokom prethodne zimske turističke sezone, utvrđeno je da smeštajni kapaciteti u planinskim turističkim centrima, u periodu od 1. do 21. januara, nisu imali dovoljno smeštajnih kapaciteta, koji bi mogli da prihvate sve zainteresovane i roditelje sa decom, koji borave na planinama organizovano sa školama. Takođe, nije bilo ni dovoljno snega. Planinski turistički centri beležili su pad poseta od 35%  u zimskoj turističkoj sezoni  2023/2024. godini .

Inicijativu za smanjenje PDV-a na hranu sa 20% na 10% odnosno izjednačavanje PDV na hranu na svim nivoima

Poreska pravičnost znači: Hrana mora biti ujednačeno oporezovana sa 10%. Smanjena stopa PDV-a trenutno se primenjuje u 22 zemlje EU, a Srbija je jedna od retkih zemalja koja ovaj poreski tretman nije izjednačila. Već više od deceniju se HORES zalaže za jedinstvenu stopu PDV-a na hranu – bez obzira na to gde i kako se priprema i konzumira.

Inicijativa za definisanje poreskog tretmana napojnica u hotelskoj industriji

Udruženje za turizam Privredne komore Srbije, zajedno sa Poslovnim udruženjem hotelsko-ugostiteljske privrede – HORES,  obratili su se Ministarstvu Finansija i Ministarstvu turizma i omladine  u cilju zaštite interesa hotelskog i restoraterskog sektora u Republici Srbiji inicijativom za rešavanje poreskog tretmana napojnica, koji već duže vreme opterećuje poslovanje hotelijera i restoratera u Republici Srbiji.

S tim u vezi, predlažemo izmene zakonskih propisa koji regulišu oblast poreskog tretmana i oporezivanja napojnica. Naime, privrednici hotelske i restoraterske industrije se u praksi susreću sa problemima zbog izostanka zakonskog regulisanja plaćanja napojnice, koju gosti hotela i restorana dobrovoljno žele da ostave zaposlenima kao izraz zadovoljstva kvalitetom pružene usluge.

U Republici Srbiji je praksa da se ugostiteljskim radnicima daje 5 do 10% od cene naplaćene usluge, dok se manji iznosi, ali ne tako često, daju prilikom nošenja prtljaga ili plaćanja drugih usluga u hotelu. Sa pojavom fiskalnih računa i bezgotovinskog plaćanja pojavila se potreba da se napojnica jasno precizira kroz zakonsku regulativu.

Inicijativa za Smanjenje provizije banaka za plaćanje ugostiteljskih usluga platnom karticom

Bankarske provizije za plaćanje usluge platnim karticama predstavljaju značajan namet hotelima i restoranima. Provizija banaka najčešće je od 2%- 3% na bruto iznos, što je značajan izdatak za hotele i restorane. Ukoliko se ovako nastavi, hoteli i restorani biće prinuđeni da ukinu mogućnost plaćanja platnim karticama. Hores će uputiti dopis Narodnoj banci Srbije i Udruženju  banaka Srbije  za iznalaženje rešenja o mogućnosti smanjenju bankarske provizije na ugostiteljske usluge, posebno kada se radi o stranim turistima.. Takođe hotelijeri pojedinačno moraju pregovarati sa svojim bankama.

Najavljeni projekti HORES-a:

HORES projekat: Sertifikaciona šema “Turizam za sve”

Procenjuje se da u Srbiji oko 600.000 hiljada ljudi živi sa manjim ili većim invaliditetom. Za njih su detaljne i pouzdane informacije o upotrebljivosti i doživljaju turističke ponude suštinska osnova za odluku o putovanju. Turizam bez barijera je jedan od retkih segmenata sa rastom i velikim ekonomskim potencijalom u Srbiji. Pristupačnost je neophodna za oko 10% stanovništva, korisna za 40% i udobna za 100%.

HORES planira da izradi i zaključi krovni sporazum sa priznatim nacionalnim udruženjima osoba sa invaliditetom i da ga dalje zajednički razvijamo. Želimo da kontinuirano radimo na dijalogu sa partnerima krovnog sporazuma, kao i sa drugim zainteresovanim stranama u turizmu.

Sertifikaciona šema „Turizam za sve“ je nacionalna oznaka u oblasti pristupačnosti. Po prvi put, informacije neophodne gostima, hoteli i drugi ugostiteljski objekti evidentiraju obučeni geodeti/auditi i procenjuju na osnovu jasnih kriterijuma kvaliteta. Oni će se  razvijati tokom nekoliko narednih godina sarađujući i koordinirajući sa akterima turističke delatnosti.

HORES projekat: Tajni gost – Mistery Guest

Metoda Misteriozni gost zasniva se na opšteprihvaćenim standardima ugostiteljskih usluga. Sprovođenje ove vrste revizije prvi je korak ka poboljšanju kvaliteta usluge, kao i novi izvor informacija o sistemu kontrole kvaliteta, koji već postoji u hotelu, odnosno restoranu.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, u martu 2020. godine, na osnovu člana 24. stav 2. Zakona o ugostiteljstvu („Sl. glasnik RS”, br. 17/2019) dalo je saglasnost Poslovnom udruženju hotelsko ugostiteljske privrede Srbije – HORES, da pristupi realizaciji provere kvaliteta pružanja usluga u ugostiteljskim objektima, određivanjem tajnog gosta. Osnovni cilj je da se odredi tajni gost radi provere kvaliteta objekata za smeštaj vrste hotel, sa podvrstama i specijalizacijama, motel, turističko naselje, sa podvrstom, pansion i kamp. Napominjemo da je novoformirano Ministarstvo turizma i omladine donelo saglasnost br. 021-01-00009//2022-03.

HORES projekat: Ukidanje plastike za jednokratnu upotrebu u hotelima i restoranima do 2027. godine

Кao deo naše posvećenosti smanjenju uticaja hotelske industrije na životnu sredinu, Hores najavljuje novu posvećenost eliminisanju svih plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu u svim hotelima vezanih za goste do 2027. godine.

Danas imamo više od 200 miliona plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu godišnje u našim sobama, na sastancima, u restoranima i prostorima koji se koriste za slobodno vreme.

Zbog toga HORES ide dalje i najavljuje svoju novu posvećenost. Pored eliminacije svih plastičnih slamki, mešalica i plastičnih  štapića, plastične galanterije u kupatilima koji se već koriste, hoteli će eliminisati sve plastične predmete za jednokratnu upotrebu u vezi sa gostima u naših skoro 500 hotela do 2027. godine.

U narednom periodu HORES će izveštavati članice o pokrenutim inicijativama i podeliti više informacija o planiranim projektima.


Pročitajte i ostale VESTI.