15/12/2023

HORES-ova inicijativa za izmenu Kalendara zimskog školskog raspusta

Na osnovu inicijative hotelijera zimskih turističkih centara, pre svega Kopaonika, Zlatibora i Divčibara, HORES se, polazeći od zakonske odredbe da školska godina počinje 1. septembra, a završava se 31. avgusta, da se obrazovno-vaspitni rad u školi organizuje u dva polugodišta, a da se vreme, trajanje i organizacija obrazovno-vaspitnog rada i školskog raspusta utvrđuje školskim kalendarom, obratio inicijativom i predlogom u vezi sa postupkom izrade i donošenja Kalendara obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji za školsku 2024/25. godinu, koji je, na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u nadležnosti ministarstva.

Cilj HORES-ove inicijative je izmena trenutno važećeg koncepta Kalendara obrazovnovaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji, prevashodno kroz diskretnu reorganizaciju toka i trajanja prvog polugodišta, uvođenjem u Kalendar obrazovno-vaspitnog rada u školama novogodišnjeg raspusta, koji bi spojio novogodišnje i božićne praznike, i pomeranjem zimskog raspusta na početak februara. Na ovaj način bi, jednom konkretnom sistemskom merom, većem broju učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Srbiji bilo omogućeno da, tokom zimskog perioda, imaju više vremena koje bi posvetili sportu, očuvanju i unapređenju sopstvenog zdravlja, baveći se sportskim i rekreativnim aktivnostima, bilo u mestima u kojima žive, bilo posetom našim planinskim zimskim centrima.

Istraživanja koja su sproveli stručnjaci kompetentnih institucija pokazala su da je boravak na planinskom vazduhu i aktivnosti na snegu dovode do poboljšanja opšteg psihofizičkog statusa mladih. Dolazi do poboljšanja krvne slike, efikasnije iskorišćenosti kiseonika, poboljšanja otpornosti i jačanja imuniteta. Posebna korist od zimskih sportskih aktivnosti – posebno od skijanja i klizanja – odnosi se na razvoj ravnoteže, koordinacije i spretnosti. Trčanje na skijama utiče na razvoj aerobnih sposobnosti, deluje pozitivno na kardiovaskularni sistem, mišiće i zglobove, i razvija izdržljivost.

Analiza prosečne visine snežnog pokrivača na skijaškim destinacijama Zlatibor i Kopaonik za mesece januar, februar i mart za period 2004-2020. godine, na osnovu  podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, pokazuju da je visina snežnog pokrivača veća u februaru, nego u januaru, kao i da je u poslednjoj nedelji januara veća nego tokom prve tri nedelje januara. Tokom ovog perioda, u planinskim predelima deca i nastavnici teško idu, ili su potpuno sprečeni da idu u školu, a izgubljenu nastavu ne nadoknađuju. Takođe, naglašavamo da bi se ovakvim rasporedom, značajno uštedela energija za grejanje škole, zatim bezbednost u saobraćaju, jer je manja gužva i deca ne putuju u najhladnijem periodu, kao i to da su niže cene smeštaja, jer je sezona produžena. Predloženi raspored bi značajno povećao posetu u banjskim i planinskim turističkim centrima – protekla zimska turistička sezona je bila najslabija od 2010. godine, sa iskorišćenošću smeštajnih kapaciteta. Svi planinski centri beležili su pad poseta u 2023. godini od 35%. 

Suština našeg predloga je da, u toku prvog polugodišta, u vreme novogodišnjih i božićnih praznika, bude vraćen novogodišnji raspust, kao što je to bilo do 2021. godine, tako što bi se prvo polugodište završavalo krajem januara, a da zatim učenici imaju dve sedmice zimskog raspusta početkom februara, u vreme kada su uslovi za aktivno bavljenje sportom na planinama i na snegu najoptimalniji.

Tokom prethodne zimske turističke sezone, utvrđeno je da smeštajni kapaciteti u planinskim turističkim centrima (3358 smeštajnih kapaciteta u 45 hotela), u periodu od 1. do 21. januara, nisu imali dovoljno smeštajnih kapaciteta, koji bi mogli da prihvate sve zainteresovane i roditelje sa decom, koji borave na planinama organizovano sa školama. Takođe, nije bilo ni dovoljno snega. U tom smislu, treba vratite kalendar nastave, kao što je bilo do 2021. godine.

Organizacija raspusta do 2021. godine potvrđuje da je reorganizacija toka prvog polugodišta, vraćanjem novogodišnjeg raspusta i lociranjem zimskog raspusta na početak februara, praktično i tehnički izvodljiva, i da istovremeno može značajno doprineti očuvanju i unapređenju zdravlja i opšteg psihofizičkog stanja naše mlade generacije, ali i pomoći turističkoj privredi u planinskim centrima da bolje posluje.


Pročitajte i ostale VESTI.

Najnovije na sajtu

Izaberite hotel po regiji

Socijalne mreže