17/09/2023

Informacija u vezi sa raspisivanjem oglasa za polaganje stručnog ispita za turističкog vodiča i turističкog pratioca 2023/2024

Ministarstvo  turizma i omladine raspisuje oglas za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca 18. septembra  2023. godine, a na koji se mogu prijaviti sva zainteresovana lica. Rok za podnošenje prijava počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja oglasa.

Prijave na oglas kandidati dostavljaju isključivo u periodu od 19. do 26. septembra 2023. godine. Prijave poslate pre i posle naznačenog roka smatraće se neblagovremenim i neće biti uzete u razmatranje.

Oglas će se raspisati za kandidate sa znanjem jednog od navedenih jezika: engleskog, francuskog, grčkog, nemačkog, arapskog, persijskog, ruskog, kineskog, španskog, italijanskog, turskog, poljskog, japanskog, hebrejskog, rumunskog, mađarskog,  norveškog ili bugarskog  jezika.

Oglas će biti objavljen na zvaničnoj internet stranici ministarstva, a uslovi oglasa sadržani su u Pravilniku o stručnom ispitu za turističkog vodiča i turističkog pratioca (,,Službeni glasnik RS”, br. 102/15 i 86/19-dr. zakon).

Izvor: https://mto.gov.rs/tekst/125/turisticki-vodici-i-turisticki-pratioci.php

Najnovije na sajtu

Izaberite hotel po regiji

Socijalne mreže