14/12/2022

Održana XI sednica Upravnog odbora PU HORES, u hotelu „Falkensteiner“, u Beogradu

Na sednici Upravnog odbora Poslovnog udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede HORES, održanoj 14. decembra 2022. godine, u hotelu „Falkensteiner“, u Beogradu, razmatrane su inicijative HORES-a za unapređenje poslovanja hotelsko-ugostiteljske privrede u 2023. godini:
  • Rešavanje problema nedostaka kadrova u ugostiteljskoj delatnosti;
  • usvajanje izmena i dopuna Zakona o angažovanju sezonske radne snage u ugostiteljstvu;
  • inicijativa za smenjenje pdv-a na hranu sa 20% na 10% (inicijativa pokrenuta 2018);
  • oslobađanje od poreza napojnice (neoporezivanje napojnica do 10%);
  • povećanje kvaliteta rada hotela kroz projekat „tajni gost“, na osnovu dobijene saglasnosti Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije – dobijena je saglanost da se pristupi realizaciji provere kvaliteta pružanja usluga u ugostiteljskim objektima, određivanjem tajnog gosta;
  • za usvajanje izmena i dopuna Zakona o autorskim pravima – predlažemo da se plaća kada gost plaća uslugu, a ne po kvadratu (bilo da gost boravi ili ne boravi u hotelu);

Doneta je Odluka da se ove inicijativu ponovo upute na razmatranje nadležnim organima.

Sve druge inicijative članica za unapređenje naše delatnosti su dobrodošle.

Takođe, doneta je Odluka o redizajniranju logoa i vizuelnog indentiteta HORES-a, te je, u tom smislu, odlučeno da se raspiše konkurs za novi logo HORES-a, kao i da će odluku o novom dizajnu doneti članovi Upravnog odbora tokom februara 2023.

Najnovije na sajtu

Izaberite hotel po regiji

Socijalne mreže